I denne modulen vil du lære forenkling; det å se bort fra alt som er uvesentlig. Her skal du arbeide med flatene, gjennom kjennskap til de tre grunnformene som var grunnlaget for kunstformen Kubismen: trekanten, sirkelen og firkanten. Du vil også lære mye om komplementærfargene og hva disse har å si for maleriet.
Til slutt vil du lære å bevege deg over i den helt abstrakte uttrykksformen.

Hva er abstrakt kunst?

Abstrakt kunst er et begrep i billedkunsten som brukes om billedgjengivelser som ikke forestiller et gjenkjennelig motiv. Bildet regnes som nonfigurativt, det forestiller ikke noe vi kjenner fra før, men har sin egen selvstendige verdi.

Når du beveger deg i det ukjente, som det abstrakte formspråket kan føles som, mister du verden slik du kjenner den. Det føles ofte forvirrende og det skaper usikkerhet.

I denne modulen skal jeg steg for steg ta deg fra det kjente og over i det ukjente. Litt etter litt vil uttrykket bli helt abstrakt.
Du vil se at de abstrakte verkene står helt på egne ben, komposisjonsmessig og fargemessig.

Hva lærer du?

 • Hva er viktig i fotografiet for å gjøre det om til et abstrakt maleri?
 • Å forenkle et maleri gjennom å lære om de tre grunnformene: trekanten, sirkelen og firkanten
 • Komplementærfargene og hvorfor dette er viktig
 • Gråtoneskalaen og hvorfor dette er viktig
 • Hvordan skape en god abstrakt komposisjon med fotografiet som inspirasjon
 • Flere oppskrifter på hvordan du kan lage forskjellige abstrakte malerier basert på det samme fotografiet
 • Teknikker

Hvem passer kurset for?

 • Nivå: Viderekommen
 • Kurset er frittstående og er for deg som ønsker å lære å male abstrakt
 • En del læring som du finner i Modul 1 (Lek med farger) og Modul 2 (Lær “hemmelighetene”) blir ikke så grundig gjennomgått i dette kurset
Kursinformasjon:
 • Kurset inneholder 23 videoer
 • Nedlastbart kompendie/arbeidshefte i PDF-format
 • Varighet: 1 år fra bestillingsdato

kr 2200,-

X