Modul 4 – Mot det abstrakte

kr 2200


• Kurset inneholder 23 videoer
• Nedlastbart kompendie/arbeidshefte i PDF-format
• Varighet: 1 år fra bestillingsdato

Hva er et online kurs?

Online kurs er nettbasert undervisning som du kan følge hjemme, på hytta eller i utlandet, kort sagt hvor som helst der du kan logge deg på internett. Etter at du har har bestilt kurset blir du automatisk logget inn i kursportalen. Der kan du se videoene i ditt eget tempo, og lære når du har overskudd og tid! Videoene kan du se om og om igjen – så mange ganger du vil i et helt år. Dette kurset består av mange videoer og du kan laste ned et tilhørende kompendie, et arbeidsark i PDF-format. Disse vil hjelpe deg i læringen din. Kursene er lagt opp lettfattelig og pedagogisk.

Kategori:

Beskrivelse

I denne modulen vil du lære forenkling; det å se bort fra alt som er uvesentlig. Her skal du arbeide med flatene, gjennom kjennskap til de tre grunnformene som var grunnlaget for kunstformen Kubismen: trekanten, sirkelen og firkanten.
Du vil også lære mye om komplementærfargene og hva disse har å si for maleriet.
Til slutt vil du lære å bevege deg over i den helt abstrakte uttrykksformen.

Hva er abstrakt kunst?
Abstrakt kunst er et begrep i billedkunsten som brukes om billedgjengivelser som ikke forestiller et gjenkjennelig motiv. Bildet regnes som nonfigurativt, det forestiller ikke noe vi kjenner fra før, men har sin egen selvstendige verdi.

Når du beveger deg i det ukjente, som det abstrakte formspråket kan føles som, mister du verden slik du kjenner den. Det føles ofte forvirrende og det skaper usikkerhet.

I denne modulen skal jeg steg for steg ta deg fra det kjente og over i det ukjente. Litt etter litt vil uttrykket bli helt abstrakt.
Du vil se at de abstrakte verkene står helt på egne ben, komposisjonsmessig og fargemessig.

Kurset er helt frittstående og er for deg som ønsker å lære maleteknikker, men en del læring som du finner i Modul 1 (Lek med farger) og Modul 2 (Lær “hemmelighetene”) blir ikke så grundig gjennomgått i dette kurset.


• Kurset inneholder 23 videoer
• Nedlastbart kompendie/arbeidshefte i PDF-format
• Varighet: 1 år fra bestillingsdato

X